Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 26.04.2022 150056.bmp

Zapraszamy do korzystania z miesięcznego dostępu testowego do wielodziedzinowej bazy ProQuest. To jedna
z największych na świecie internetowych baz gromadzących zbiory publikacji elektronicznych oraz zintegrowana platforma zapewniająca dostęp do różnorodnych dokumentów. Umożliwia użytkownikowi przeglądanie artykułów
z tysięcy czasopism oraz zapewnia dostęp do szczegółowych abstraktów i opisów tysięcy publikacji nieperiodycznych.

Dostęp testowy umożliwia korzystanie z bazy ProQuest Technology Collection, która zawiera ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4000 pełnych tekstów z zakresu: biomateriałów, badań nad przestrzenią kosmiczną, inżynierią cywilną, mechaniczną, materiałową, kompozytową, IT, elektroniką, optyką, akustyką, robotyką, telekomunikacją, transportem. Obejmuje pełnotekstowe tytuły z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, raporty techniczne i materiały konferencyjne.

W skład ProQuest Technology Collection wchodzą podkolekcje:
Advanced Technology & Aerospace (aeronautyka, astronautyka, komunikacja, technologie komputerowe
i informacyjne, elektronika, lasery, materiały i urządzenia półprzewodnikowe, nauki o kosmosie i telekomunikację)
Material Science & Engineering (badania o kompozytach, metalach, ceramice, polimerach, biomateriałach, modelowaniu, recyklingu, korozji i innych zjawiskach związanych z inżynierią materiałową)
Military Database (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, kryminologia, obronność, lotnictwo i loty kosmiczne, komunikacja, inżynieria lądowa i wiele innych. Zawiera około 550 tytułów, z których ponad 400 jest dostępnych
w pełnym tekście)

ProQuest Technology Collection

 

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej do 23.05.2022 r

Zapraszamy do korzystania!