baner3W dniach 19 – 20 maja 2016 r. pracownicy Biblioteki Głównej wzięli udział w
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość: organizowanej przez Zakład Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Katedry Informacji Naukowej
i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.
Celem konferencji było podjęcie problemów związanych z ochroną materiałów bibliotecznych w przeszłości oraz wyzwań stojących przed współczesnymi i przyszłymi bibliotekarzami.

Program konferencji