Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie MNiSW dotyczącymi kształcenia na odległość.

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

MNiSW