Projekty studentow Politechniki Warszawskiej z dofinansowaniem MNiSW

 

Rekomendacje MNiSW dla prowadzenia zajęć wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

1. Organizacja kształcenia na odległość.

2. Materiały dydaktyczne dla studentów.

3. Prawa i obowiązki studentów.

4. Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich.

5. Rozliczanie obciążenia dydaktycznego dla nauczycieli akademickich.

6. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość.

7. Ocena postępów uczenia się na odległość.

8. Ocena podsumowująca efekty uczenia się na odległość.

9. Dyplomy.