wYDAWNICTWAWydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej udostępniło swoje publikacje online zgodnie z kryteriami określonym w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (2012/417/UE), jak również polskimi standardami w obszarze open access.

Do użytku czytelników oddane zostały publikacje wydawane od 2018 roku.
Link do publikacji: https://www.law.mil.pl/index.php/pl/publikacje-wydawnictwo