93633497 10157017960112681 6483257690272301056 o

 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Cel wdrażania procedur:

Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.
Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.
Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

 

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze.
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju