Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 26.04.2022 150056.bmp

Zapraszamy do korzystania z wielodziedzinowej bazy ProQuest Technology Collection. To jedna z największych na świecie internetowych baz gromadzących zbiory publikacji elektronicznych oraz zintegrowana platforma zapewniająca dostęp do różnorodnych dokumentów. Umożliwia użytkownikowi przeglądanie artykułów z tysięcy czasopism oraz zapewnia dostęp do szczegółowych abstraktów i opisów tysięcy publikacji nieperiodycznych.

Baza zawiera ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4000 pełnych tekstów z zakresu: biomateriałów, badań nad przestrzenią kosmiczną, inżynierią cywilną, mechaniczną, materiałową, kompozytową, IT, elektroniką, optyką, akustyką, robotyką, telekomunikacją, transportem. Obejmuje pełnotekstowe tytuły z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, raporty techniczne i materiały konferencyjne.

W skład ProQuest Technology Collection wchodzą podkolekcje:

1. Advanced Technologies and Aerospace Collection (obejmuje następującą tematykę: aeronautyka, astronautyka, komunikacja, technologie komputerowe i informacyjne, elektronika, lasery, materiały i urządzenia półprzewodnikowe, nauki o kosmosie i telekomunikację),

2. Materials Science and Engineering Collection (badania o kompozytach, metalach, ceramice, polimerach, biomateriałach, modelowaniu, recyklingu, korozji i innych zjawiskach związanych z inżynierią materiałową).

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej do 30.09.2023 r.