Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 27.09.2022 114750.bmp

Zapraszamy do korzystania z wielodziedzinowej bazy Knovel (Engineering Technical Reference Information), która jest udostępnianą online kolekcją zawierającą podręczniki, książki, bazy, wydawnictwa techniczne i materiały konferencyjne pochodzące od stowarzyszeń naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych. Baza zawiera interaktywne narzędzia inżynieryjne umożliwiające analizę danych, wyszukiwanie specjalistycznych informacji. Jest podzielona na pakiety tematyczne i zapewnia dostęp do publikacji i materiałów naukowych w wersji pełnotekstowej. Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) uzyskała dostęp do kolekcji:
1. Aerospace & Radar Technology
2. Civil Engineering & Construction Materials
3. Electrical & Power Engineering
4. Electronics & Semiconductors
5. Marine Engineering & Naval Architecture
6. Transportation Engineering

Do dyspozycji czytelnika są też narzędzia interaktywne, które można wykorzystać do prowadzenia własnych obliczeń, analiz i badań. Można je edytować, zapisać na dysku, eksportować np. do programów Excel, AutoCad lub MathCad.

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej do 30.09.2023 r.