Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 27.09.2022 114109.bmp

ProQuest (Technology Collection) zawiera ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4000 pełnych tekstów z zakresu: biomateriałów, badań nad przestrzenią kosmiczną, inżynierią cywilną, mechaniczną, materiałową, kompozytową, IT, elektroniką, optyką, akustyką, robotyką, telekomunikacją, transportem. Obejmuje pełnotekstowe tytuły czasopism z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, raporty techniczne i materiały konferencyjne.
W jej skład wchodzą następujące podkolekcje:
1. Advanced Technologies and Aerospace Collection (obejmuje następującą tematykę: aeronautyka, astronautyka, komunikacja, technologie komputerowe i informacyjne, elektronika, lasery, materiały i urządzenia półprzewodnikowe, nauki o kosmosie i telekomunikację),
2. Materials Science and Engineering Collection (badania o kompozytach, metalach, ceramice, polimerach, biomateriałach, modelowaniu, recyklingu, korozji i innych zjawiskach związanych z inżynierią materiałową).