1111W dniach 7-10 czerwca 2022 roku w Bydgoszczy odbyło się XVI Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej organizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

Forum jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz opinii profesjonalistów w obszarze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zasadniczym celem konferencji jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej, a tym samym podnoszenie jakości i efektywności pracy oraz oferowanych usług informacyjnych.

Tegoroczne Forum zorganizowano we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP i kierowane było zarówno do bibliotekarzy, jak i do analityków wojskowych w kontekście współpracy informacyjnej ww. grup zawodowych, a także wsparcia bibliotekarzy resortu obrony narodowej w pracach analityków wojskowych przygotowujących analizy strategiczne. Podczas tegorocznej edycji poruszono zagadnienia poświęcone:
• zarządzaniu wiedzą w Siłach Zbrojnych RP,
• zarządzaniu informacją naukową w resorcie obrony narodowej,
• procesom wojskowych analiz strategicznych i operacyjnych,
• metodom, technikom i narzędziom wojskowych analiz strategicznych i operacyjnych,
• metodom bibliometrycznych i ich zastosowaniu w analizach wojskowych,
• rozwojowi zawodowemu analityków w organizacjach wojskowych,
• wojnie informacyjnej,
• białemu wywiadowi – OSINT, SOCMINT,
• dezinformacji, fake news, google hacking,
• źródłom i narzędziom w pozyskiwaniu informacji na rzecz resortu obrony narodowej,
• Centralnej Bazie Specjalistycznej w resorcie obrony narodowej,
• dystrybucji badań naukowych w resorcie obrony narodowej.

W dniach 29.05-04.06.2022 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej miało miejsce wydarzenie International Air Force Cadets' Week. Uczestniczyli w nim kadeci oraz oficerowie z 7 zagranicznych wojskowych uczelni lotniczych. Zaproszeni goście odwiedzili również bibliotekę, gdzie członkowie Naukowego Koła Młodych Konstruktorów, z płk rez. dr hab. inż. Adamem Wetoszką na czele, zaprezentowali swoje modele latające i osiągnięcia w zawodach międzynarodowych.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 26.04.2022 172809.bmp

Informujemy, że Biblioteka Główna LAW uzyskała dostęp testowy do kolekcji czasopism na platformie Taylor & Francis Online.

W skład kolekcji wchodzi około 1500 tytułów czasopism wydawanych przez Taylor & Francis Group z zakresu edukacji, ekonomii, geografii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa, politologii, prawa, nauki o obronności, bezpieczeństwa, kryminologii, psychologii, socjologii oraz sportu i turystyki.

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Taylor & Francis Online

Zachęcamy do korzystania z zasobów bazy.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 26.04.2022 150056.bmp

Zapraszamy do korzystania z miesięcznego dostępu testowego do wielodziedzinowej bazy ProQuest. To jedna
z największych na świecie internetowych baz gromadzących zbiory publikacji elektronicznych oraz zintegrowana platforma zapewniająca dostęp do różnorodnych dokumentów. Umożliwia użytkownikowi przeglądanie artykułów
z tysięcy czasopism oraz zapewnia dostęp do szczegółowych abstraktów i opisów tysięcy publikacji nieperiodycznych.

Dostęp testowy umożliwia korzystanie z bazy ProQuest Technology Collection, która zawiera ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4000 pełnych tekstów z zakresu: biomateriałów, badań nad przestrzenią kosmiczną, inżynierią cywilną, mechaniczną, materiałową, kompozytową, IT, elektroniką, optyką, akustyką, robotyką, telekomunikacją, transportem. Obejmuje pełnotekstowe tytuły z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, raporty techniczne i materiały konferencyjne.

W skład ProQuest Technology Collection wchodzą podkolekcje:
Advanced Technology & Aerospace (aeronautyka, astronautyka, komunikacja, technologie komputerowe
i informacyjne, elektronika, lasery, materiały i urządzenia półprzewodnikowe, nauki o kosmosie i telekomunikację)
Material Science & Engineering (badania o kompozytach, metalach, ceramice, polimerach, biomateriałach, modelowaniu, recyklingu, korozji i innych zjawiskach związanych z inżynierią materiałową)
Military Database (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, kryminologia, obronność, lotnictwo i loty kosmiczne, komunikacja, inżynieria lądowa i wiele innych. Zawiera około 550 tytułów, z których ponad 400 jest dostępnych
w pełnym tekście)

ProQuest Technology Collection

 

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej do 23.05.2022 r

Zapraszamy do korzystania!

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 11.03.2022 115514.bmp

Wyniki badań „Wykorzystanie metody ABCD – SUZUKI w rangowaniu potrzeb czytelników Biblioteki Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej w dobie pandemii” przeprowadzonych pod koniec 2021 r. przez Panią mgr Agnieszkę Kułak,  starszego bibliotekarza Biblioteki Głównej LAW, których celem była identyfikacja potrzeb czytelników Biblioteki LAW oraz wskazanie kierunków doskonalenia działalności placówki w dobie pandemii.

Podsumowanie badań

Dyrekcja, Pracownicy i cała społeczność czytelnicza Biblioteki Głównej LAW dziękuje  serdecznie 
Panu Józefowi Foltynowi za przekazane w darze książki oraz czasopisma o tematyce lotniczej.
Podarowane materiały znajdą poczesne miejsce w naszej książnicy i służyć będą czytelnikom zgłębianiu arkanów historii lotnictwa wojskowego.

 

wYDAWNICTWA

 

Przypominany, że Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej udostępnia swoje publikacje online.

Link do Wydawnictwa:
https://www.wojsko-polskie.pl/law/wydawnictwo/
zakładka Publikacje.

21.jpg 469x309 q85 crop subsampling 2 upscale16.02.2022 r. w Czytelni Biblioteki Głównej LAW odbyła się uroczysta akademia, podczas której Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur w asyście Prorektorów Pani dr Małgorzaty Kirchenstein oraz Pana płk. dr. inż. Andrzeja Truskowskiego i Kierownika projektu Pana płk. dr. inż. Adama Ruraka, wręczył studentom indeksy na studia II stopnia na Wydziale Lotnictwa - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka, w specjalności Eksploatacja Statków Powietrznych.
Lotnicza Akademia Wojskowa otrzymała dofinansowanie za projekt „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”. Studia te o profilu praktycznym realizowane są wspólnie z przedsiębiorcami z branży lotniczej w formie studiów dualnych.

 

 

Szanowni Państwo,

Wirtualna Biblioteka Nauki, zaprasza na spotkanie Springer Nature Summit 2022 – Eastern Europe and Central Asia przygotowane przez Springer Nature, które odbędzie się 8 lutego 2022 roku o godzinie 10.00 CEST.

Pierwsza część spotkania będzie dotyczyć strategii wydawnictwa i programu publikowania otwartego, a następnie odbędą się warsztaty na temat publikowania treści naukowych. Spotkanie przeznaczone jest dla autorów i badaczy, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.