POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - na stronie Komitetu bieżąco aktualizowany Katalog Polskich Norm

URZĄD PATENTOWY RP

ESPACENT - system wyszukiwania informacji udostępnia: dane bibliograficzne polskich zgłoszeń patentowych A1 (od roku publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego - 1986); pełne teksty polskich opisów patentowych B1 (od roku publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego - 1986); dane bibliograficzne polskich zgłoszeń wzorów użytkowych U1 (od roku publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego - 1987); pełne teksty polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych Y1 (od roku publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego - 1985). System umożliwia ponadto - wyszukiwanie zagranicznej dokumentacji patentowej - stosownie do zakresu w module wyszukiwania zaawansowanego. Esp@cenet PL wyposażony jest w dwie wersje językowe interfejsu użytkownika: polską i angielską. Przy wyszukiwaniu dokumentacji zagranicznej, użytkownik przenoszony jest do zasobów Europejskiego Urzędu Patentowego, ale korzysta z polskiego interfejsu. Wyszukiwanie dokumentacji polskiej i zagranicznej odbywa się w wybranych bazach dostępnych w module wyszukiwania zaawansowanego.

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH - baza zawiera akty prawne, ustawy, regulaminy, Internetowy System Aktów Prawnych zawierający opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919-2007 oraz Monitor Polski w latach 1946-2007.

POLSKI SERWER PRAWA - zawiera pełne teksty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego za lata 1995-2005, bazy adresowe, katalog stron prawniczych, najnowsze akty prawne i orzeczenia, wykazy prawników i kancelarii, zbiory linków.

E-PRAWNIK - serwis, należący do firmy Legalsupport sp. z o. o., jest czołowym, polskim portalem oferującym kompendium wiedzy na temat prawa, w tym wiadomości o zmianach w obowiązujących przepisach, projekty nowych aktów prawnych, a także wzory pism i urzędowych formularzy.

POLSKIE KODEKSY

PRAWO RP - kompletne wersje ustaw, tekstów ujednoliconych, rozporządzeń, opracowań, sprawozdań z badań zleconych przez "Rzeczpospolitą", specjalistycznych raportów i analiz, wzory pism i wiele innych materiałów.

PORADNIK PRAWNY

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI