A Guide to FreeeBooks

Pełne teksty książek z dziedziny fizyki- oprac. Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej   PAN

Sałata W.: Mechanika ogólna w zarysie

Cempel C. :Teoria i inżynieria systemów. Poznań 2004

Giergiel, Józef: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej [Dokument elektroniczny]: z odpowiedziami, Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2000

Giergiel, Józef : Zbiór zadań z mechaniki [Dokument elektroniczny] : metodyka rozwiązań, Kraków : BG AGH, 2003

Suliński, Paweł : Podstawy elektrotechniki ogólnej [Dokument elektroniczny] Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2002

Niedoba, Janina,  Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe [Dokument elektroniczny] : zadania z matematyki,  pod red. Bogdana Choczewskiego, Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2003

Malec, Marian:Elementarny wstęp do współczesnej analizy matematycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2006

Fizyka ciała stałego : laboratorium : praca zbiorowa pod red. Karola Kropa [Dokument elektroniczny] : Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Biblioteka Główna, 2006

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki / pod red. Witolda Zielińskiego, [Dokument elektroniczny] Wyd. elektroniczne, [Kraków : BG AGH, 2009

Borkowski, Robert (politologia), Cywilizacja, technika, ekologia [Dokument elektroniczny] : wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku,  Kraków : BG AGH, 2003

Konflikty współczesnego świata. 1 / pod red. Roberta Borkowskiego [Dokument elektroniczny] Kraków : BG AGH, 2003

Porębski, Leszek.: Elektroniczne oblicze polityki: demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, [Dokument elektroniczny] Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2003

Peszko, Adam, Podstawy zarządzania organizacjami [Dokument elektroniczny],  Kraków :AGH, 2003

Materiały z Konferencji "Nowe technologie w służbie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego"

Andrzej Abłamowicz Wstęp do meteorologii dla szybowników

Wróblewska Małgorzata: Ergonomia. Skrypt dla studentów

Wykowska maria: Ergonomia 

OPEN –AGH- Otwarte Zasoby Edukacyjne w portalu Open AGH są dostępne na licencji Creative Commons

Pełne teksty książek z dziedziny fizyki - oprac. Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN