W zasobach Biblioteki Głównej znajdują się 182 384 jednostki biblioteczne, tj. wydawnictwa zwarte, ciągłe, materiały kartograficzne i audiowizualne, CD-Rom-y, normy oraz stanagi. Biblioteka tworzy bazę komputerowym programie biblioteczno-bibliograficznym SOWA i udostępnia ją w internecie. 

AEROSPACE MEDICINE AND HUMAN PERFORMANCE wersja drukowana i dostęp online*
AIR FORCE MAGAZINE wersja drukowana
AVIATION WEEK & SPACE TECHNOLOGY wersja drukowana i dostęp online*
FLIGHT INTERNATIONAL wersja drukowana i dostęp online*
GPS WORLD wersja drukowana
JOURNAL OF AIRCRAFT dostęp online**
NATIONAL GEOGRAPHIC wersja drukowana
NAVIGATION NEWS wersja drukowana
NEWSWEEK wersja drukowana i dostęp online*
WEATHER AND FORECASTING wersja drukowana i dostęp online*

 

*dostęp po zalogowaniu w Czytelni
** dostęp po adresie IP LAW