W zasobach Biblioteki Głównej znajdują się 182 384 jednostki biblioteczne, tj. wydawnictwa zwarte, ciągłe, materiały kartograficzne i audiowizualne, CD-Rom-y, normy oraz stanagi. Biblioteka tworzy bazę komputerowymm programie biblioteczno-bibliograficznym SOWA i udostępnia ją w internecie.