Google Scholar to wyszukiwarka zasobów internetowych o charakterze naukowym. Przeszukuje, w przeciwieństwie do ogólnej wyszukiwarki Google, wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania). Dostarcza także informacji o cytowaniach prac naukowych. Umożliwia założenie profilu naukowca. Profil Google Scholar Citations pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o publikacjach danego autora, o liczbie cytowań, wyznacza także automatycznie Indeks Hirscha.

Narzędzie InCites od Clarivate Analytics znajduje się na platformie Web of Science i służy analizie dorobku naukowego instytucji badawczych na podstawie danych zawartych w Web of Science Core Collection (bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) oraz w Journal Citation Reports. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań instytucji naukowych na całym świecie. Pozwala na analizę i wizualizacje wyników badań, zarówno swoich jak i innych naukowców. Zapewnia również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania opcji współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.