„A to Z” - czasopisma z dziedziny Wojsko i obronność

Czasopisma AGH - w uzgodnieniu z Wydawnictwami AGH od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH dostępne są w sieciach rozległych bez żadnych ograniczeń.

Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie - baza Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierająca wykaz pełnotekstowych czasopism o profilu naukowym dostępnych bezpłatnie on-line.

DOAJ - Directory of Open Access Journals - zbiór pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk humanistyczno-przyrodniczych, humanistycznych oraz społecznych (architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia). Baza prowadzona jest przez Lund University Libraries. Serwis oferuje bez opłat, pełnotekstowe, sprawdzone pod względem merytorycznym czasopisma naukowe. Baza dąży do objęcia wszystkich tematów i wszystkich języków. Zawiera obecnie 5365 czasopism. Na bieżąco 2258 czasopism jest przeglądana pod względem treści. Na dzień dzisiejszy dostępne są 442627 artykułów.

Open J-Gate - biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo Serwis czasopism naukowych dostępnych bez opłat.

OPEN –AGH - Otwarte Zasoby Edukacyjne w portalu Open AGH są dostępne na licencji Creative Commons

EMIS - baza czasopism matematycznych

ALTERPOP - jest określane jako „pismo bez barier". Tematycznie obejmuje „ambitne elementy kultury popularnej. Każdy numer jest aktualnym przewodnikiem po kulturze, zawiera zestawienia premier muzycznych, filmowych, książkowych oraz gier.