Źródła informacji o publikacjach:

Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, administrowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), w jego skład wchodzą:

 Źródła informacji o cytowaniach:

Parametryzacja, kategoryzacja:

Ustawy, rozporządzenia i komunikaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Komunikat MEiN z 22.07.2021 w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat MEiN z 05.01.2024 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik