biblioteka wbn

 

Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Dostępne bazy ze strony LAW

ELSEVIER - Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictw międzynarodowego konsorcjum Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.

SPRINGER - Serwis umożliwia dostęp do czasopism (spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów) wydawnictwa Springer Verlag oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera), łącznie ponad 1300 tytułów koncernu wydawniczego. Baza jest aktualizowana codziennie i zawiera roczniki archiwalne do roku 1995.

WEB OF SCIENCE/ICM (Web of Knowledge) - Bazy bibliograficzno-abstraktowe firmy Thomson Reuters dostępne w ramach ogólnopolskiej licencji krajowej. Bazy służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Na platformie dostępnych jest kilka baz danych, które można przeszukiwać razem lub oddzielnie.

WILEY ONLINE LIBRARY - Czasopisma Full Collection 2019, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015

NATURE - Czasopismo Nature, roczniki od 2010

SCIENCE - Czasopismo Science, roczniki od 1997

IFONA - Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie

Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki jest możliwy z komputerów znajdujących się w Bibliotece Głównej LAW, a także ze wszystkich komputerów korzystających z sieci InterWSOSP.