SowaMobi

Godz. wakac

Ostatnie pozegnaie

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej emerytowanej koleżanki

Elżbiety Piech.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
1 czerwca (sobota) o godzinie 11:00

w kościele pod wezwaniem
Św. Klemensa i Św. Małgorzaty w Klementowicach.

 

Pogrążonej w smutku i żałobie rodzinie składamy dziś najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Bazy Wiedzy

Na przełomie 2023/2024 biblioteka przeprowadziła ankietę pt. Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki. Celem badania było sprawdzenie odbioru jakości usług oferowanych przez BG LAW.

Dziękujemy użytkownikom naszej biblioteki, którzy wypełnili ankietę, ponieważ wszystkie uwagi są dla nas bardzo cenne.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników przeprowadzonego badania.

29 lutego w Lotniczej Akademii Wojskowej odbył się Dzień Otwarty. Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla przybyłych gości, nie zabrakło czasu na zwiedzenie Biblioteki Głównej.

Normy

2023

Regulamin ogolny 1

1“ŚLADY BOHATERÓW – DĘBLIŃSKA KONSPIRACJA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”
Od 4 grudnia w Bibliotece Głównej LAW można oglądać wystawę Grażyny Szczepańskiej “Ślady Bohaterów – Dęblińska Konspiracja w Czasie II Wojny Światowej”. Powstała ona w ramach  realizacji programu „Patriotyzm Jutra”, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. To pierwsza wystawa obrazująca historię dęblińskiej konspiracji w czasie wojny. Materiały, dokumenty i zdjęcia, zostały udostępnione przez organizacje i przez mieszkańców, a zarazem potomków bohaterów podziemia.
Wystawę będzie można zwiedzać w bibliotece do 29.12.2023 r.