ALKOT. AKTUALNOŚCI LOTNICZE

ARCHIWISTA POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO. TEORIA I PRAKTYKA

BIBLIOTEKARZ

CHARAKTERY. MAGAZYN PSYCHOLOGICZNY

DZIENNIK WSCHODNI

EDUKACJA

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA

FOCUS. POZNAĆ I ZROZUMIEĆ ŚWIAT

FORUM AKADEMICKIE

GAZETA WYBORCZA

GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY

GŁOS AKADEMICKI. PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA

INTERIAL SECURITY

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO

KWARTALNIK BELLONA

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

KWARTALNIK POLICYJNY

LEKARZ WOJSKOWY

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

LOTNICTWO

LOTNICTWO . AVIATION INTERNATIONAL

MEDYCYNA SPORTOWA

MODELARZ

MÓWIĄ WIEKI. MAGAZYN HISTORYCZNY

NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA

NAUKA

NEWSWEEK POLSKA

NOWA TECHNIKA WOJSKOWA

OBRONNOŚĆ. ZESZYTY NAUKOWE

PC FORMAT

POLITYKA

POLITYKA SPOŁECZNA

POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

POLSKA ZBROJNA

POLSKI ŻOŁNIERZ PRAWOSŁAWNY

PORADNIK BIBLIOTEKARZA

PRAKSEOLOGIA

PROBLEMY JAKOŚCI

PROBLEMY TECHNIKI I UZBROJENIA

PRZEGLĄD

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY

PRZEGLĄD GEODEZYJNY

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD ORGANIZACJI

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD TECHNICZNY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RAPORT. WOJSKO, TECHNIKA, OBRONNOŚĆ

SECURITY & DEFENCE

SKRZYDLATA POLSKA

SPADOCHRONIARZ

SPECIAL OPS

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

STRZAŁ

STUDIA I MATERIAŁY CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ

STUDIA SOCJOLOGICZNE

ŚWIAT NAUKI

THE POLISH JOURNAL OF AVIATION MEDICINE AND PSYCHOLOGY

TRANSPORT I SPEDYCJA

TWÓJ GŁOS. GAZETA POWIATU RYCKIEGO

WIARA I MUNDUR

WIEDZA I ŻYCIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE I OPIEKA TRENERSKA

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

ZESZYTY NAUKOWE ASzWoj.

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE LAW