W zasobach Biblioteki Głównej znajdują się 182 384 jednostki biblioteczne, tj. wydawnictwa zwarte, ciągłe, materiały kartograficzne i audiowizualne, CD-Rom-y, normy oraz stanagi. Biblioteka tworzy bazę komputerowym programie biblioteczno-bibliograficznym SOWA i udostępnia ją w internecie. 

Biblioteka LAW planowo i systematycznie gromadzi wydawnictwa dotyczące:
- lotnictwa wojskowego i cywilnego,
- nauk wojskowych,
- wyszkolenia wojskowego,
- rodzajów sił zbrojnych,
- logistyki,
- taktyki,
- techniki lotniczej i wojskowej,
jak również literaturę niezbędną w procesie dydaktycznym Szkoły Orląt ze wszystkich innych dziedzin wiedzy:
- ekonomii,
- psychologii,
- prawa,
- historii,
- socjologii,
- informatyki,
- medycyny.

Książki naukowe i popularnonaukowe, encyklopedie ogólne i tematyczne, językowe, bibliografie, monografie, biografie, słowniki, atlasy, leksykony, poradniki, roczniki statystyczne, przewodniki turystyczne.
W Bibliotece znajduje się punkt kartograficzny posiadający ok. 3 tys. produktów geograficznych na które składają się mapy lotnicze i topograficzne.

Zbiory udostępniane są w wypożyczalni na zewnątrz oraz na miejscu (prezencyjnie) w czytelni biblioteki.