Prezentacja1

Zapisać się do Biblioteki.
Zrobić opłaty biblioteczne (np. za kartę biblioteczną).
• Uzyskać zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów (Ibuk Libra).
Zamawiać książki poprzez Katalog Komputerowy.
Przedłużyć termin wypożyczenia.
Zamówić skany z czasopism i książek.
Zamówić materiały niedostępne w naszej bibliotece przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
Sporządzić zestawienie tematyczne ze zbiorów katalogu biblioteki.
Przeglądać bazy danych (w sieci LAW).
Korzystać z dostępnych e-źródeł i bibliotek cyfrowych.
Korzystać z wydawnictw LAW.
• Uzyskać informacje gdzie i jak efektywnie pozyskiwać dane bibliograficzne - OINiB tel. 261 517 728.
• Uzyskać pomoc w zbieraniu literatury na podany temat - OINiB tel. 261 517 728.
Zaproponować zakup książki.
• Zweryfikować dane bibliograficzne, potrzebne do publikacji (np. brakujące strony artykułów, autorzy, tytuły artykułów i czasopism; tytuł, autor oraz rok wyd. książki) - OINiB tel. 261 517 728.
Zadać pytanie bibliotekarzowi.