Na przełomie 2023/2024 biblioteka przeprowadziła ankietę pt. Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki. Celem badania było sprawdzenie odbioru jakości usług oferowanych przez BG LAW.

Dziękujemy użytkownikom naszej biblioteki, którzy wypełnili ankietę, ponieważ wszystkie uwagi są dla nas bardzo cenne.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników przeprowadzonego badania.

Proquest

29 lutego w Lotniczej Akademii Wojskowej odbył się Dzień Otwarty. Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla przybyłych gości, nie zabrakło czasu na zwiedzenie Biblioteki Głównej.

Normy