asaqn8p71sw3t0x1beg6eghm

Dyrektor, Pracownicy i cała społeczność czytelnicza Biblioteki Głównej LAW dziękuje za otrzymaną w darze książkę „Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Zdarzenia. Wydarzenia. Wspomnienia ” autorstwa Jerzego Lewitowicza. Publikacja, jak sam Autor twierdzi nie jest typową Jego biografią, czy historią ITWL. Książka stanowi „zbiór zdarzeń, przeżyć, sytuacji”, w jakich Panu gen. bryg. lotnictwa prof. dr hab. Jerzemu Lewitowiczowi przyszło funkcjonować na przestrzeni różnych epok społecznych Rzeczpospolitej Polskiej, od Polski przedwojennej sprzed 1939 r., okresu okupacji, PRL-u aż po obecną demokratyczną III Rzeczpospolitą. W związku z tym, że Pan Generał zawarł w publikacji pierwsze 80 lat swojego życia życzymy kontynuacji wspomnień i podzielenia się nimi wkrótce z czytelnikami.

Książka dostępna w zbiorach biblioteki - sygn. 48836