Szanowni Czytelnicy!

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej LAW przypominamy, że :

1. Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych system biblioteczny nalicza opłatę za każdą wypożyczoną pozycję wg cennika opłat zatwierdzonego przez Rektora – Komendanta.

2. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uiszczenia opłaty bez wezwania przez Bibliotekę.

3. System biblioteczny wysyła powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek i kwocie opłat naliczanych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

4. Czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego kontrolowania stanu swego konta.

5. Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu prosimy wnosić na konto LAW:

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

 6. Odblokowanie konta czytelnika następuje po przesłaniu do biblioteki potwierdzenia uiszczenia opłaty.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ