pakiet prostudent od pedagogicznej biblioteki wojewodzkiej w krosnie 11033 zjSAxI

 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego, wszystkim studentom,
a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej Uczelni, życzymy jak najlepszych wyników w nauce, satysfakcji
z obranych kierunków studiów, realizacji ambitnych planów, twórczych działań
i wszechstronnego rozwoju.

I pamiętajcie, że studiowanie polega nie tylko na osiąganiu jak najlepszych wyników
w nauce, ale również na radości płynącej z nowych doświadczeń życia studenckiego.

Zapraszamy do Biblioteki Głównej, z nami studiowanie jest łatwiejsze!