PBNMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy portal - Polska Bibliografia Naukowa, który gromadzi informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. PBN jest częścią systemu POL-on.

Dzięki serwisowi stworzona zostanie publiczna bibliografia osób i instytucji, za pomocą której będzie można zapoznać się z dorobkiem polskich naukowców i instytucji naukowych. Serwis daje także możliwość złożenia ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych) oraz umieszczenia pełnych tekstów publikacji naukowych w centralnym repozytorium. W przyszłości portal PBN będzie oferował także m.in. integrację z zasobami repozytoriów instytucjonalnych polskich uczelni i jednostek naukowych.

Serwis jest dostępny pod adresem Polska Bibliografia Naukowa