ORCID – identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć!

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego oznaczenia alfanumerycznego składającego się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części i zapisanych w formie orcid.org/oznaczenie numeryczne.

ORCID jest darmową i uniwersalną platformą współpracującą z największymi bazami indeksującymi na świecie. ORCID – The Open Researcher and Contribution ID – to również unikalny numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową. Jego celem jest ujednolicenie informacji o naukowcach poprzez utworzenie rejestru unikalnych identyfikatorów dla poszczególnych badaczy. Z projektu założeń do tzw. ustawy 2.0 wynika, że będzie to podstawowa baza danych dla określania wskaźników parametrycznych działalności naukowej.

 Jak założyć ORCID?

  • Aby zarejestrować się w bazie ORCID i otrzymać swój unikalny numer należy wejść na stronę https://orcid.org/register.
  • Należy wypełnić wskazane pola: podstawowe dane: imię i nazwisko, adres e-mail, utworzyć hasło, określić dostęp do publikacji, które będą wprowadzone, czy ma być publiczny, ograniczony do wskazanych osób czy ograniczony tylko do właściciela profilu.
  • Po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej tożsamość, można przejść do edycji profilu,w którym należy dodać instytucję, do której afiliuje się swoje prace.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku instruktażowego

Jak założyć konto w serwisie ORCID.