Skan 20231016W dniach 10 – 12 października 2023 r. pracownicy BG LAW wzięli udział w zorganizowanym przez Centralną Bibliotekę Wojskową w Ryni XVII Ogólnopolskim Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej.
Forum jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz opinii profesjonalistów – praktyków w obszarze bibliotekarstwa i informacji naukowej. Zasadniczym celem konferencji organizowanych cyklicznie przez CBW jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a tym samym podnoszenie jakości oferowanych usług informacyjnych.


Tematem przewodnim tegorocznego Forum było zagadnienie funkcjonowania bibliotek w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ogólnoświatowego kryzysu wywołanego przez pandemię SARS – CoV – 2 oraz wojnę toczącą się od lutego 2022 roku za naszą wschodnią granicą.

 

Organizatorzy zaproponowali uczestnikom wykłady i szkolenia z nasypującej tematyki:
- wojna informacyjna;
- dezinformacja oraz fake news w życiu codziennym
- cyberbezpieczeństwo i cyberterroryzm;
- bezpieczeństwo fizyczne i ochrona zbiorów w sytuacji kryzysu lub konfliktu zbrojnego;
- wpływ innowacji i cyfryzacji na pracę bibliotekarza.
Wśród prelegentów XVII Forum nie zabrakło przedstawicieli BG LAW, którzy przygotowali i przedstawili referat „Funkcjonowanie Biblioteki Głównej LAW w dobie kryzysu: pandemia Covid-19 oraz wojna na Ukrainie. Doświadczenia i wnioski”.