Opłaty specjalne oraz należności za usługi biblioteczne, o których mowa w Zarządzeniu Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznej Nr 54 z dnia 30.09.2011 r. słuchacz zobowiązuje się przekazywać na konto LAW:

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
NIP 506-003-43-53
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

z dopiskiem:

  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów,
  • za uszkodzenie materiału bibliotecznego,
  • za niezwrócony materiał biblioteczny,
  • za kartę biblioteczną,
  • za duplikat karty bibliotecznej.

Opłaty specjalne oraz należności za usługi biblioteczne:

1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych:

  • za jeden dzień zwłoki za każdy tytuł - 0,30 zł,
  • maksymalnie opłata za zwłokę za jeden tytuł - 20,00 zł.

2. Kaucja za wypożyczenie zbiorów bibliotecznych dla czytelnika spoza Uczelni, nie mniej niż wartość wypożyczonego zbioru, minimum - 50,00 zł.

3. Za uszkodzenie materiału bibliotecznego w zależności od stanu zniszczenia, wg wyceny Biblioteki, minimum - 5,00 zł.

4. Za niezwrócony materiał biblioteczny czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz ewentualnie jego nowsze wydanie lub uiścić opłatę (wartość książki plus kara 50,00 zł).

5. Wartość wydawnictwa bez podanej ceny określa bibliotekarz ( nie mniej niż 20,00 zł).

6. Za kserokopię czarno – białą formatu A4 - 0,20 zł za 1 str.

7. Za kserokopię czarno – białą formatu A3 - 0,40 zł za 1 str.

8. Za wydruk formatu A4 - 0,20 zł za 1 str.

9. Za krajowe wypożyczenia międzybiblioteczne - wg kosztu wykonania usługi.

10. Za wypożyczenia z zagranicy wg cennika ustalonego przez Bibliotekę Narodową.

11. Wydanie karty bibliotecznej - 5,00 zł.

12. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej - 7,00 zł.