Pełne teksty książek z dziedziny fizyki - oprac. Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej   PAN

Sałata W.: Mechanika ogólna w zarysie

Cempel C.: Teoria i inżynieria systemów

Giergiel J.: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej [Dokument elektroniczny]: z odpowiedziami, Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2000

Suliński P.: Podstawy elektrotechniki ogólnej [Dokument elektroniczny] Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2002

Niedoba J.: Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe [Dokument elektroniczny] : zadania z matematyki,  pod red. Bogdana Choczewskiego, Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2003

Malec M.: Elementarny wstęp do współczesnej analizy matematycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2006

Borkowski R.: Cywilizacja, technika, ekologia [Dokument elektroniczny] : wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku,  Kraków : BG AGH, 2003

Konflikty współczesnego świata. 1 / pod red. Roberta Borkowskiego [Dokument elektroniczny] Kraków : BG AGH, 2003

Porębski L.: Elektroniczne oblicze polityki: demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, [Dokument elektroniczny] Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2003

Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami [Dokument elektroniczny],  Kraków :AGH, 2003

Abłamowicz A.: Wstęp do meteorologii dla szybowników

Wróblewska M.: Ergonomia. Skrypt dla studentów

Wykowska M.: Ergonomia

OPEN –AGH- Otwarte Zasoby Edukacyjne w portalu Open AGH są dostępne na licencji Creative Commons