EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Przepisy i standardy międzynarodowe (dokumenty PART w formie pdf)

Partial Part-145 - Maintenance Organisation Approvals

Partial Part-M - Continuing Airworthiness Requirements

Partial Part-66 - Certifying Staff

 

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

Załaczniki wraz ze zmianami do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tzw. konwencja chicagowska (w formie pdf)

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm)

Załączniki do Konwencji:

Załącznik 1 - Licencjonowanie personelu

Załącznik 2 - Przepisy ruchu lotniczego

Załącznik 3 - Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej

Załącznik 4 - Mapy lotnicze

Załącznik 5 - Jednostki miar do wykorzystania podczas operacji powietrznych i naziemnych

Załącznik 6 – Eksploatacja statków powietrznych

Załącznik 7 – Znaki przynależności państwowej oraz rejestracyjne

Załącznik 8 – Zdatność do lotu statków powietrznych

Załącznik 9 – Ułatwienia

Załącznik 10 – Łączność lotnicza

Załącznik 11- Służby ruchu lotniczego

Załącznik 12 – Poszukiwanie i ratownictwo

Załącznik 13 – Badanie wypadków i incydentów lotniczych

Załącznik 14 – Lotniska

Załącznik 15 – Służby informacji lotniczej

Załącznik 16 – Ochrona środowiska

Załącznik 17 – Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji

Załącznik 18 – Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Załącznik 19 - Zarządzanie Bezpieczeństwem

Zarządzanie Ruchem Lotniczym PL 4444