ZASOBY OPEN AGH - Otwarte Zasoby Edukacyjne w portalu Open AGH są dostępne na licencji Creative Commonsopen.agh.edu.pl/

GUS - Główny Urząd Statystyczny

NAUKA POLSKA - portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez  Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.

PORTAL WIEDZY PAN

OTWARTA NAUKA - serwis prowadzony przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) na Uniwersytecie Warszawskim

RESEARCH GATE - to portal przydatny dla wszystkich jako zwykły, bezpłatny serwis czasopism - serwis artykułów naukowych (w dużej części pełnotekstowych), jest ich już ponad 30 000 000  Portal ten korzysta z materiałów 7 komercyjnych baz danych (jak IEEE, Wiley), oraz ponad 1000 baz ogólnodostępnych (jak DOAI, PubMed, arXiv, NASA Library oraz liczne repozytoria uczelniane). Wpisując słowo (a lepiej kilka słów) kluczowe otrzymujemy wyniki w następujących panelach: Researchers; Groups; Discussions; Publications (artykuły z czasopism pochodzące z indeksowanych serwisów oraz self-archives, część pełnotekstowych) i Journals (wykaz indeksowanych czasopism - opisy, dostęp tylko w przypadku wykupionych serwisów.

E-WYDAWNICTWO - jest portalem publikacji naukowych wzorowanym na najlepszych globalnych portalach akademickich, na których spotykają się naukowcy, studenci, właściciele praw autorskich do książek, a także osoby chcące poznać opinie na temat prowadzonych przez siebie badań.

EKONOMIA ON-LINE - największa polska baza naukowych zasobów internetowych dotyczących ekonomii. Kwartalnik wydawany od 2000 roku przez Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

EKOINFO.PL - Serwis informacyjny ochrony środowiska

ANG AIR NATIONAL GUARD – Terrorism, Counterterrorism, Combating Terrorism, Antiterrorism

AviaSafety.ru

EASA