21.jpg 469x309 q85 crop subsampling 2 upscale16.02.2022 r. w Czytelni Biblioteki Głównej LAW odbyła się uroczysta akademia, podczas której Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur w asyście Prorektorów Pani dr Małgorzaty Kirchenstein oraz Pana płk. dr. inż. Andrzeja Truskowskiego i Kierownika projektu Pana płk. dr. inż. Adama Ruraka, wręczył studentom indeksy na studia II stopnia na Wydziale Lotnictwa - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka, w specjalności Eksploatacja Statków Powietrznych.
Lotnicza Akademia Wojskowa otrzymała dofinansowanie za projekt „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”. Studia te o profilu praktycznym realizowane są wspólnie z przedsiębiorcami z branży lotniczej w formie studiów dualnych.