Dyrekcja, Pracownicy i cała społeczność czytelnicza Biblioteki Głównej LAW dziękuje  serdecznie 
Panu Józefowi Foltynowi za przekazane w darze książki oraz czasopisma o tematyce lotniczej.
Podarowane materiały znajdą poczesne miejsce w naszej książnicy i służyć będą czytelnikom zgłębianiu arkanów historii lotnictwa wojskowego.