1111W dniach 7-10 czerwca 2022 roku w Bydgoszczy odbyło się XVI Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej organizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

Forum jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz opinii profesjonalistów w obszarze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zasadniczym celem konferencji jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej, a tym samym podnoszenie jakości i efektywności pracy oraz oferowanych usług informacyjnych.

Tegoroczne Forum zorganizowano we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP i kierowane było zarówno do bibliotekarzy, jak i do analityków wojskowych w kontekście współpracy informacyjnej ww. grup zawodowych, a także wsparcia bibliotekarzy resortu obrony narodowej w pracach analityków wojskowych przygotowujących analizy strategiczne. Podczas tegorocznej edycji poruszono zagadnienia poświęcone:
• zarządzaniu wiedzą w Siłach Zbrojnych RP,
• zarządzaniu informacją naukową w resorcie obrony narodowej,
• procesom wojskowych analiz strategicznych i operacyjnych,
• metodom, technikom i narzędziom wojskowych analiz strategicznych i operacyjnych,
• metodom bibliometrycznych i ich zastosowaniu w analizach wojskowych,
• rozwojowi zawodowemu analityków w organizacjach wojskowych,
• wojnie informacyjnej,
• białemu wywiadowi – OSINT, SOCMINT,
• dezinformacji, fake news, google hacking,
• źródłom i narzędziom w pozyskiwaniu informacji na rzecz resortu obrony narodowej,
• Centralnej Bazie Specjalistycznej w resorcie obrony narodowej,
• dystrybucji badań naukowych w resorcie obrony narodowej.