1111W dniach 7-10 czerwca 2022 roku w Bydgoszczy odbyło się XVI Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej organizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

Forum jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz opinii profesjonalistów w obszarze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zasadniczym celem konferencji jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej, a tym samym podnoszenie jakości i efektywności pracy oraz oferowanych usług informacyjnych.

Tegoroczne Forum zorganizowano we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP i kierowane było zarówno do bibliotekarzy, jak i do analityków wojskowych w kontekście współpracy informacyjnej ww. grup zawodowych, a także wsparcia bibliotekarzy resortu obrony narodowej w pracach analityków wojskowych przygotowujących analizy strategiczne. Podczas tegorocznej edycji poruszono zagadnienia poświęcone:
• zarządzaniu wiedzą w Siłach Zbrojnych RP,
• zarządzaniu informacją naukową w resorcie obrony narodowej,
• procesom wojskowych analiz strategicznych i operacyjnych,
• metodom, technikom i narzędziom wojskowych analiz strategicznych i operacyjnych,
• metodom bibliometrycznych i ich zastosowaniu w analizach wojskowych,
• rozwojowi zawodowemu analityków w organizacjach wojskowych,
• wojnie informacyjnej,
• białemu wywiadowi – OSINT, SOCMINT,
• dezinformacji, fake news, google hacking,
• źródłom i narzędziom w pozyskiwaniu informacji na rzecz resortu obrony narodowej,
• Centralnej Bazie Specjalistycznej w resorcie obrony narodowej,
• dystrybucji badań naukowych w resorcie obrony narodowej.

W dniach 29.05-04.06.2022 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej miało miejsce wydarzenie International Air Force Cadets' Week. Uczestniczyli w nim kadeci oraz oficerowie z 7 zagranicznych wojskowych uczelni lotniczych. Zaproszeni goście odwiedzili również bibliotekę, gdzie członkowie Naukowego Koła Młodych Konstruktorów, z płk rez. dr hab. inż. Adamem Wetoszką na czele, zaprezentowali swoje modele latające i osiągnięcia w zawodach międzynarodowych.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 11.03.2022 115514.bmp

Wyniki badań „Wykorzystanie metody ABCD – SUZUKI w rangowaniu potrzeb czytelników Biblioteki Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej w dobie pandemii” przeprowadzonych pod koniec 2021 r. przez Panią mgr Agnieszkę Kułak,  starszego bibliotekarza Biblioteki Głównej LAW, których celem była identyfikacja potrzeb czytelników Biblioteki LAW oraz wskazanie kierunków doskonalenia działalności placówki w dobie pandemii.

Podsumowanie badań

Dyrekcja, Pracownicy i cała społeczność czytelnicza Biblioteki Głównej LAW dziękuje  serdecznie 
Panu Józefowi Foltynowi za przekazane w darze książki oraz czasopisma o tematyce lotniczej.
Podarowane materiały znajdą poczesne miejsce w naszej książnicy i służyć będą czytelnikom zgłębianiu arkanów historii lotnictwa wojskowego.