Podziękowania

Droga Studentko drogi Studencie specjalnie dla Was przygotowaliśmy garść informacji na temat funkcjonowania i zasad korzystania z naszej bibliotekijpgDroga Studentko, drogi Studencie,

specjalnie dla Was przygotowaliśmy garść informacji na temat funkcjonowania i zasad korzystania z naszej biblioteki:

1.      Jak zapisać się do biblioteki

2.      Jak dodać ikonę katalogu do ekranu smartofna

3.      Jak zarezerwować książkę

4.      Opłaty biblioteczne 

5.      Ibuk Libra - jak korzystać

6.      Usługa skanowania

7.     Zadaj pytanie bibliotekarzowi

Wiele innych cennych informacji znajdziecie przeglądając naszą stronę, facebooka, konto na YouTube.

Zapraszamy serdecznie do biblioteki!

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 27.09.2022 114750.bmp

Zapraszamy do korzystania z wielodziedzinowej bazy Knovel (Engineering Technical Reference Information), która jest udostępnianą online kolekcją zawierającą podręczniki, książki, bazy, wydawnictwa techniczne i materiały konferencyjne pochodzące od stowarzyszeń naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych. Baza zawiera interaktywne narzędzia inżynieryjne umożliwiające analizę danych, wyszukiwanie specjalistycznych informacji. Jest podzielona na pakiety tematyczne i zapewnia dostęp do publikacji i materiałów naukowych w wersji pełnotekstowej. Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) uzyskała dostęp do kolekcji:
1. Aerospace & Radar Technology
2. Civil Engineering & Construction Materials
3. Electrical & Power Engineering
4. Electronics & Semiconductors
5. Marine Engineering & Naval Architecture
6. Transportation Engineering

Do dyspozycji czytelnika są też narzędzia interaktywne, które można wykorzystać do prowadzenia własnych obliczeń, analiz i badań. Można je edytować, zapisać na dysku, eksportować np. do programów Excel, AutoCad lub MathCad.

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej do 30.09.2023 r.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 26.04.2022 150056.bmp

Zapraszamy do korzystania z wielodziedzinowej bazy ProQuest Technology Collection. To jedna z największych na świecie internetowych baz gromadzących zbiory publikacji elektronicznych oraz zintegrowana platforma zapewniająca dostęp do różnorodnych dokumentów. Umożliwia użytkownikowi przeglądanie artykułów z tysięcy czasopism oraz zapewnia dostęp do szczegółowych abstraktów i opisów tysięcy publikacji nieperiodycznych.

Baza zawiera ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4000 pełnych tekstów z zakresu: biomateriałów, badań nad przestrzenią kosmiczną, inżynierią cywilną, mechaniczną, materiałową, kompozytową, IT, elektroniką, optyką, akustyką, robotyką, telekomunikacją, transportem. Obejmuje pełnotekstowe tytuły z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, raporty techniczne i materiały konferencyjne.

W skład ProQuest Technology Collection wchodzą podkolekcje:

1. Advanced Technologies and Aerospace Collection (obejmuje następującą tematykę: aeronautyka, astronautyka, komunikacja, technologie komputerowe i informacyjne, elektronika, lasery, materiały i urządzenia półprzewodnikowe, nauki o kosmosie i telekomunikację),

2. Materials Science and Engineering Collection (badania o kompozytach, metalach, ceramice, polimerach, biomateriałach, modelowaniu, recyklingu, korozji i innych zjawiskach związanych z inżynierią materiałową).

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej do 30.09.2023 r.