Okładka Groniewicz

 

Prezentujemy książkę:

HANDBOOK OF DISASTER
AND EMERGENCY MANAGEMENT

pod red. Amir Khorram-Manesh, Krzysztof Goniewicz, Attila J. Hertelendy, Maxim A. Dulebenets.

 

Książka dostępna jest w programie publikowania otwartego.

Link do książki

Szanowni Czytelnicy!

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej LAW przypominamy, że :

1. Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych system biblioteczny nalicza opłatę za każdą wypożyczoną pozycję wg cennika opłat zatwierdzonego przez Rektora – Komendanta.

2. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uiszczenia opłaty bez wezwania przez Bibliotekę.

3. System biblioteczny wysyła powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek i kwocie opłat naliczanych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

4. Czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego kontrolowania stanu swego konta.

5. Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu prosimy wnosić na konto LAW:

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

 6. Odblokowanie konta czytelnika następuje po przesłaniu do biblioteki potwierdzenia uiszczenia opłaty.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

asaqn8p71sw3t0x1beg6eghm

Dyrektor, Pracownicy i cała społeczność czytelnicza Biblioteki Głównej LAW dziękuje za otrzymaną w darze książkę „Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Zdarzenia. Wydarzenia. Wspomnienia ” autorstwa Jerzego Lewitowicza. Publikacja, jak sam Autor twierdzi nie jest typową Jego biografią, czy historią ITWL. Książka stanowi „zbiór zdarzeń, przeżyć, sytuacji”, w jakich Panu gen. bryg. lotnictwa prof. dr hab. Jerzemu Lewitowiczowi przyszło funkcjonować na przestrzeni różnych epok społecznych Rzeczpospolitej Polskiej, od Polski przedwojennej sprzed 1939 r., okresu okupacji, PRL-u aż po obecną demokratyczną III Rzeczpospolitą. W związku z tym, że Pan Generał zawarł w publikacji pierwsze 80 lat swojego życia życzymy kontynuacji wspomnień i podzielenia się nimi wkrótce z czytelnikami.

Książka dostępna w zbiorach biblioteki - sygn. 48836

Miło nam poinformować, że podczas uroczystego apelu z okazji Święta Wojska Polskiego (16.08.2021) i Święta Lotnictwa (26.08.2021) 8 pracowników Biblioteki Głównej zostało odznaczonych medalami „Za zasługi dla obronności kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Gratulujemy wyróżnionym!

Zdj. Marta Serafin, mjr Marek Kwiatek, ppor. Marlena Kuna, st. szer. Zbyszek Moszczański