wYDAWNICTWA

 

Przypominany, że Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej udostępnia swoje publikacje online.

Link do Wydawnictwa:
https://www.wojsko-polskie.pl/law/wydawnictwo/
zakładka Publikacje.

21.jpg 469x309 q85 crop subsampling 2 upscale16.02.2022 r. w Czytelni Biblioteki Głównej LAW odbyła się uroczysta akademia, podczas której Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur w asyście Prorektorów Pani dr Małgorzaty Kirchenstein oraz Pana płk. dr. inż. Andrzeja Truskowskiego i Kierownika projektu Pana płk. dr. inż. Adama Ruraka, wręczył studentom indeksy na studia II stopnia na Wydziale Lotnictwa - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka, w specjalności Eksploatacja Statków Powietrznych.
Lotnicza Akademia Wojskowa otrzymała dofinansowanie za projekt „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”. Studia te o profilu praktycznym realizowane są wspólnie z przedsiębiorcami z branży lotniczej w formie studiów dualnych.

 

 

2021

PWN nauka 4 2021 okladka 768x1006Informujemy, że ukazał się nowy numer e-czasopisma PWN Nauka, które skierowane jest do naukowców, dydaktyków i doktorantów.

W tym numerze:

Incydent czy nowa normalność? Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej z perspektywy badań migracyjnych Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. UW

Granice w nauce – dlaczego je utrzymujemy w dobie interdyscyplinarności? Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Jajszczykiem, AGH/ERC

Jak utrzymać potencjał kadrowy w dobie ewaluacji 2022? Rozmowa z dr hab. Dorotą Szaban, prof. UZ

Raport z badań zdrowia psychicznego młodych naukowców mgr Joanna Beck, mgr Piotr Koc, mgr Patrycja Uram, mgr Beata Urbańska, KRD

Jak Grupa PWN wspiera widoczność publikacji naukowych? Proces kształtowania długotrwałych relacji uczelni z przedsiębiorstwami w warunkach transformacji cyfrowej Fragment książki dr. Marcina Lisa pt. Kształtowanie relacji uczelni z przedsiębiorstwami w warunkach transformacji cyfrowej